28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách sinh viên nhận ĐATN HK 1 năm học 2016-2017 ở...

Danh sách sinh viên nhận ĐATN HK 1 năm học 2016-2017 ở bộ môn Cầu Hầm và GVHD

Kính gửi anh em sinh viên làm ĐATN HK 1 năm học 2016-2017
GVK gửi danh sách sinh viên được nhận ĐATN ở bộ môn Cầu Hầm và GVHD kèm theo.
Yêu cầu:
1. Sinh viên liên hệ với GVHD để được thầy GVHD thông báo thời gian cụ thể để nhận ĐATN.
2. Việc nhận ĐATN phải được thực hiện trong tuần này, nếu anh chị em nào không liên hệ GVHD để nhận ĐATN thì coi như tự ý bỏ làm ĐATN.

Mọi thắc mắc, xin nhờ anh chị em đọc trước thông báo trước khi phản hồi.

Trân trọng!

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more