28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin Hội đồng bảo vệ Luận văn cao học khóa K33...

Thông tin Hội đồng bảo vệ Luận văn cao học khóa K33 ngành KTXD CTGT tại ĐHBK

Sau hơn gần 1 năm thực hiện các công trình khoa học trong Luận văn tốt nghiệp. Sáng nay 28/7/2018, 17 học viên cáo học khóa K33 tại Trường Đại học Bách khoa ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông đã đi đến buổi bảo vệ cuối cùng.

Về tham dự và tham gia chấm các Hội đồng có các thầy cô khoa Xây dựng Cầu đường và đặc biệt có chào đón các Nhà khoa học có uy tín trong ngành:

STT Thành viên Hội đồng Đơn vị
1 TS. Trần Đình Quảng Hội KHKT Cầu đường TP. Đà Nẵng
2 PGS.TS. Phan Cao Thọ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
3 TS. Hoàng Truyền Hội Cầu đường TP Đà Nẵng
4 TS. Nguyễn Văn Châu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng KCON
5 PGS.TS. Nguyễn Phi Lân Trường Đại Học Xây dựng, Hà Nội
6 GVC.TS. Nguyễn Lan Đại học Đà Nẵng
7 TS. Đặng Việt Dũng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Đà Nẵng
8 TS. Phan Lê Vũ Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng

Về phía lớp Cao học K33 đủ điều keienj bảo vệ trong đợt này có 17 học viên với 17 đề tại  được chia 2 nhóm chuyên ngành tại 2 Hội đồng:

Hội đồng 1: Đường ô tô – đường thành phố, có 10 đề tài bảo vệ:

STT Họ và tên GV hướng dẫn Hội đồng Thành phần
1 Nguyễn Văn Chương PGS.TS.Nguyễn Hồng Hải –  PGS.TS. Châu Trường Linh

–  TS. Trần Trung Việt

–  GVC.TS. Huỳnh Phương Nam

–  TS. Trần Đình Quảng

–  TS. Nguyễn Văn Châu

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

2 Nguyễn Thị Phương Khuê TS. Đỗ Hữu Đạo –  PGS.TS. Phan Cao Thọ

–  PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

–  PGS.TS. Châu Trường Linh

–  TS. Hoàng Truyền

–  TS. Nguyễn Văn Châu

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

3 Huỳnh Sơn Thạch TS. Trần Đình Quảng –  PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

–  TS. Đỗ Hữu Đạo

–  PGS.TS. Phan Cao Thọ

–  TS. Nguyễn Văn Châu

–  TS. Hoàng Truyền

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

4

 

Hà Duy Linh (K32) TS. Trần Trung Việt –  PGS.TS. Phan Cao Thọ

–  TS. Trần Đình Quảng

–  TS. Hoàng Truyền

–  TS. Châu Trường Linh

–  TS. Đỗ Hữu Đạo

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

5 Nguyễn Thị Thanh Huyền PGS. TS. Phan Cao Thọ –  TS. Huỳnh Phương Nam

–  PGS.TS. Châu Trường Linh

–  PGS.TS.Nguyễn Hồng Hải

–  TS. Phan Lê Vũ

–  TS. Trần Đình Quảng

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

6 Lê Đức Châu PGS.TS.Nguyễn Hồng Hải –  PGS.TS. Phan Cao Thọ

–  GVC.TS. Huỳnh Phương Nam

–  TS. Trần Trung Việt

–  TS. Nguyễn Văn Châu

–  TS. Trần Đình Quảng

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

7 Trịnh Đức Liêm PGS.TS. Phan Cao Thọ –  PGS.TS. Châu Trường Linh

–  TS. Trần Trung Việt

–  TS. Nguyễn Hồng Hải

–  TS. Trần Đình Quảng

–  TS. Phan Lê Vũ

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

8 Trần Bảo Ngọc (K32) GVC.TS. Huỳnh Phương Nam –  PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

–  TS. Nguyễn Văn Châu

–  TS. Đỗ Hữu Đạo

–  TS. Trần Đình Quảng

–  TS. Trần Trung Việt

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

9 Nguyễn Văn Thiện (K32) GVC.TS. Huỳnh Phương Nam –  PGS.TS. Phan Cao Thọ

–  PGS.TS. Châu Trường Linh

–  TS. Trần Trung Việt

–  TS. Nguyễn Văn Châu

–  TS. Trần Đình Quảng

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

10 Phạm Viết Hậu (K32) PGS.TS.Nguyễn Hồng Hải –  PGS.TS. Châu Trường Linh

–  TS. Trần Trung Việt

–  TS. Nguyễn Văn Châu

–  GVC.TS. Huỳnh Phương Nam

–  TS. Trần Đình Quảng

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

Hội đồng 2: Cầu – hầm, có 7 đề tài bảo vệ:

STT Họ và tên GV hướng dẫn Hội đồng Thành phần
1 Trần Đăng Huy GVC.TS. Nguyễn Văn Mỹ

TS. Hoàng Trọng Lâm

–    PGS.TS. Hoàng Phương Hoa

–    GVC.TS. Nguyễn Lan

–    PGS.TS. Nguyễn Phi Lân

–    PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản

–    TS. Đặng Việt Dũng

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

2 Phạm Quang Hiển PGS.TS. Hoàng Phương Hoa –    PGS.TS. Nguyễn Phi Lân

–    TS. Võ Duy Hùng

–    TS. Đặng Việt Dũng

–    TS. Nguyễn Lan

–    TS. Cao Văn Lâm

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

3 Nguyễn Trung Hiếu TS. Võ Duy Hùng –    PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản

–    TS. Hoàng Trọng Lâm

–    PGS.TS. Nguyễn Phi Lân

–    PGS.TS. Hoàng Phương Hoa

–    TS. Đặng Việt Dũng

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

4 Nguyễn Tấn Danh PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản –    GVC.TS. Nguyễn Văn Mỹ

–    TS. Hoàng Trọng Lâm

–    TS. Cao Văn Lâm

–    PGS.TS. Nguyễn Phi Lân

–    TS. Đặng Việt Dũng

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

5 Nguyễn Lương Anh TS. Cao Văn Lâm –    PGS.TS. Hoàng Phương Hoa

–    TS. Võ Duy Hùng

–    PGS.TS Nguyễn Phi Lân

–    GVC.TS. Nguyễn Văn Mỹ

–    TS. Đặng Việt Dũng

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

6 Trần Ý Nhi TS. Võ Duy Hùng –    TS. Đặng Việt Dũng

–    GVC.TS. Nguyễn Lan

–    TS. Cao Văn Lâm

–    PGS.TS. Nguyễn Phi Lân

–    TS. Hoàng Trọng Lâm

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

7 Lê Vũ Hiếu (K32) PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản –    TS. Đặng Việt Dũng

–    TS. Võ Duy Hùng

–    PGS.TS. Nguyễn Phi Lân

–    GVC.TS. Nguyễn Văn Mỹ

–    PGS.TS Hoàng Phương Hoa

Chủ tịch HĐ

Thư ký

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên

Các hình ảnh buổi bảo vệ:

Link cập nhật thông tin, hình ảnh

https://dutudn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ntcuong_dut_udn_vn/EkP094PzaRlMtxRsf2wIFZgB-DLktKPpSBvw-SY_SC3oOQ?e=XqIXZZ

Updating …

Theo Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more