Thông tin tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501, Đà Nẵng

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 cần tuyển 03 kỹ sư xây dựng cầu đường và 02 kỹ sư quản lý dự án. Thông tin chi tiết như sau:

Ban chủ nhiệm khoa