Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hiếu Linh

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hiếu Linh cần tuyển 10 kỹ sư xây dựng cầu đường và kỹ sư hạ tầng kỹ thuật. Thông tin chi tiết như sau:

Ban chủ nhiệm khoa