25 C
Turan
HomeTuyển sinhThông tin tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây...

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng năm 2020

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng (tên cũ là Vật liệu và Cấu kiện xây dựng) thuộc khoa Xây dựng Cầu đường quản lý bắt đầu đào tạo năm 2007. Đến nay đã có gần 300 kĩ sư tốt nghiệp ngành này và đang đóng góp công sức ở các vị trí công việc khác nhau trong ngành xây dựng cơ bản của đất nước. Năm 2020, ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng chỉ tuyển sinh hệ Đại trà (truyền thống) với tổng chỉ tiêu là 60 sinh viên. Trong định hướng phát triển khoa học công nghệ của nước ta thì Vật liệu mới là một lĩnh vực mũi nhọn cần phải đầu tư và phát triển. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng, phát triển công nghệ mới về vật liệu xây dựng sẽ là một xu hướng phù hợp với sự lựa chọn của học sinh sắp vào đại học trong thời gian tới.

Để biết chính xác, tư vấn kịp thời về Tuyển sinh, kính mời Phụ huynh, Học sinh theo dõi thông tin và liên lạc qua các địa chỉ sau:

Ban chủ nhiệm khoa

 

 

 

 

 

 

latest articles

explore more