30 C
Turan
HomeTuyển sinhThông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng năm...

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng năm 2020

Ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng thuộc khoa Xây dựng Cầu đường là ngành mới được bắt đầu đầu đào tạo từ năm 2019 với chương trình đào tạo do các khoa Xây dựng cùng thực hiện. Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, khoa đã tiến hành khảo sát các bên liên quan và kết quả cho thấy nhu cầu cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật ngành này hiện đang rất thiếu. Hơn nữa, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước ngày càng mạnh mẽ luôn kéo theo sự phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu và nhu cầu phát triển đô thị hiện đại thông minh ngày càng lớn. Vì vậy, sinh viên học ngành này sẽ rất dễ tìm được công việc thích hợp khi ra trường trong nhiều năm tới. Năm 2020, ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng tuyển sinh 60 chỉ tiêu và đào tạo theo hệ đại trà (truyền thống).

Để biết chính xác, tư vấn kịp thời về Tuyển sinh, kính mời Phụ huynh, Học sinh theo dõi thông tin và liên lạc qua các địa chỉ sau:

Ban chủ nhiệm khoa

 

 

 

latest articles

explore more