28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênThông tin về Buổi giới thiệu chương trình đào tạo nhân lực...

Thông tin về Buổi giới thiệu chương trình đào tạo nhân lực Việt Nhật

Nội dung của Buổi làm việc nhằm giới thiệu chương trình HỢP TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VIỆT-NHẬT: tuyển chọn sinh viên ưu tú về chuyên môn và đạo đức ở một vài ngành nghề, đặc biệt khối ngành Kỹ thuật: IT, cơ khí, xây dựng,… bồi dưỡng tiếng Nhật đạt tương đương N3, làm cầu nối nhằm giới thiệu cơ hội công việc học tập trong môi trường Nhật Bản.

Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 09/9/2014 tại phòng Hội thảo khu E, trường Đại học Bách khoa.

latest articles

explore more