28 C
Turan
HomeTin tức - Sự kiệnThư mời Nhà tuyển dụng đánh giá về SV tốt nghiệp và...

Thư mời Nhà tuyển dụng đánh giá về SV tốt nghiệp và Chương trình đào tạo của Khoa XDCĐ

Kính gửi quí Anh/Chị là Cán bộ quản lý tại các Đơn vị,

Chúng tôi  được biết Anh/Chị đang làm chức vụ quản lý của Đơn vị có tuyển dụng Sinh viên của khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa. Vì vậy chúng tôi kính gửi đến Anh/Chị “Phiếu đánh giá của nhà tuyển dụng về Sinh viên tốt nghiệp và Chương trình đào tạo để xin được cung cấp một số thông tin. Xin Anh/Chị vui lòng xem qua Mô tả tóm tắt và cho biết Ý kiến đánh giá của Anh/Chị dưới hình thức online theo một trong các Chương trình đào tạo với các đường dẫn sau:

  1. Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng (Vật liệu và Cấu kiện xây dựng)

– Nội dung CTĐT: https://www.dropbox.com/s/e9sj8y0pfi64iw6/109_VLXD-150TC.pdf?dl=0

– Link đánh giá: https://goo.gl/forms/ROXi6ekSGubgS9gt2

  1. Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (hệ chất lượng cao)

– Nội dung CTĐT: https://www.dropbox.com/s/a24m8ni1hqujkrm/Mo%20ta%20tom%20tat%20CTDT%20gui%20doanh%20nghiep.pdf?dl=0

– Link đánh giá: https://goo.gl/forms/OPocFHHeCIQePT0T2

  1. Chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Xây dựng Cầu đường)

– Nội dung CTĐT: https://www.dropbox.com/s/odnpv2bnlgwyi9e/109_KTXDCDGT-150TC.pdf?dl=0

– Link đánh giá: https://goo.gl/forms/cnLhGHFh3zXwXmww2

Thông tin trên phiếu được bảo mật và chỉ dùng để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Cảm ơn Anh/Chị, kính chúc Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

Khoa Xây dựng Cầu đường.

Thông tin liên hệ:

Khoa Xây dựng Cầu Đường – 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng, 0236.3841.297; web: https://cauduongbkdn.dut.udn.vn; email: khoaxdcd@dut.udn.vn; facebook: https://www.facebook.com/cauduongbkdn; Phó trưởng khoa phụ trách Đảm bảo chất lượng:  ThS. Nguyễn Thanh Cường: ntcuong@dut.udn.vn, 0905.169915.

latest articles

explore more