Thư mời tham dự Hội thảo “Chính sách và thực trạng BIM cho hạ tầng ở Việt nam và giải pháp BIM–ADS Civil trong triển khai dự án hạ tầng xây dựng”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

7h30 – 7h45: Đón tiếp đại biểu

7h45 – 8h00: Khai mạc

Báo cáo của các diễn giả:

  • 8h00 – 8h30: Cập nhật các chính sách mới và thực trạng BIM cho hạ tầng ở Việt Nam

Trình bày: TS. Tạ Ngọc Bình – Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế đầu tư, Viện Kinh tế xây dựng, Tổ phó tổ chuyên gia giúp việc – Ban chỉ đạo BIM – Bộ xây dựng

  • 8h30 – 9h00: Giới thiệu công ty TNHH phần mềm Baezeni và bộ giải pháp phần mềm ADSCivil

Trình bày: Ths. Phạm Văn Bách, Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm Baezeni

  • 9h00 – 9h15: Tiệc trà
  • 9h15 – 10h35: Giải pháp môi trường dữ liệu chung ADSCivil – BIM

Trình bày: KS. Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Phần mềm Baezeni

  • 9h35 – 10h05: Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ BIM cho dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi; Thách thức về nhân lực

Trình bày : TS. Cao Văn LâmTrưởng khoa Xây dựng Cầu đường; KS. Võ Văn ĐứcCông ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng BK-CENTRAL

  • 10h05 – 10h35: Mô hình 3D BIM thiết kế và mô phỏng công trình hạ tầng (Bộ phần mềm ADSCivil kết hợp TWINMOTION)

Trình bày: KS. Vũ Đức Toàn – Chuyên viên công ty TNHH Phần mềm Baezeni

  • 10h35 – 10h45: Đánh giá hiệu quả chương trình hợp tác và ứng dụng Giải pháp ADSCivil trong công tác giảng dạy và học tập tại khoa Xây dựng Cầu đường – Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Trình bày: TS. Phạm Ngọc PhươngTrưởng bộ môn Đường ô tô đường thành phố – Khoa Xây dựng Cầu đường.

10h45 – 11h15: Thảo luận

11h15 – 11h30: Bế mạc

TIỆC THÂN MẬT

Để thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc đón tiếp, quý khách mời có thể đăng ký tham dự ở link sau (khách mời đã nhận Giấy mời trực tiếp không cần đăng ký): https://forms.gle/Fw9jE2FUBFRfcRVX8

Ban tổ chức