28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTổ chức lấy ý kiến phản hồi về lớp học phần học...

Tổ chức lấy ý kiến phản hồi về lớp học phần học kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục:

1. Thông báo tổ chức lấy ý kiến phản hồi về lớp học phần học kỳ I năm học 2015-2016.
2. Kế hoạch thực hiện lấy ý kiến phản hồi về lớp học phần học kỳ I năm học 2015-2016.
(xem file đính kèm)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (441:)

latest articles

explore more