28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênTriển khai tổ chức Hội nghị SV NCKH 2014

Triển khai tổ chức Hội nghị SV NCKH 2014

Năm nay, ĐHĐN sẽ tổ chức Hội nghị SVNCKH lần thứ 9 vào thời gian gần cuối tháng 5/2014. Nhằm tuyển chọn các đề tài cấp khoa tốt nhất ở tham dự Hội nghị SVNCKH cấp ĐHĐN, BCN khoa thông báo đến thầy cô và sinh viên NCKH một số nội dung như nhau:
– Thời gian dự kiến tổ chức báo cáo cấp Khoa: 15/5/2014.
– Hạn chót gởi về Ban Biên tập: 24h ngày 8/5/2014. Địa chỉ email: vanmybkdn@gmail.com.
– Hình thức gởi bài: file mềm, định dạng theo quy định của “Tạp chí KH và CN của ĐHĐN”.
– BTC gởi thêm các file đính kèm để các thầy cô tham khảo: file đăng ký đề tài NCKH trước đây, file công văn của ĐHĐN và file mẫu định dạng bài báo. Các đề tài trước đây chưa đăng kí đều được báo cáo cấp khoa.
– Các bài báo không đúng với yêu cầu không được đăng kỷ yếu Hội nghị.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more