Kế hoạch triển khai đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 2015-2016

Giáo vụ khoa xin thông báo kế hoạch triển khai đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2015-2016

Download (PDF, 86KB)

Download (PDF, 77KB)

Trân trọng!