Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng cho Sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng COVID

Nhà trường thông báo nộp hồ sơ xét học bổng cho Sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng COVID (số lượng 1000 suất và các hỗ trợ khác).

Thông báo và biểu mẫu như sau.

Download (PDF, 423KB)

Download (DOCX, 19KB)

Hồ sơ nộp cô Huyền – Tổ 1 cửa trường Đại học Bách khoa.