28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênXét tuyển học bổng Penguin - Nhật Bản

Xét tuyển học bổng Penguin – Nhật Bản

Trường Đại học Bách khoa và quỹ học bổng Penguin Nhật Bản vừa ký kết bản ghi nhớ về chương trình học bổng Penguin. Số lượng học bổng 5 suất, trị giá học bổng 1200 USD / 2 năm.
Chi tiết xem file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more