Cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 26 năm 2014

Cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 24 sẽ được tổ chức vào 27/4/2014. Sinh viên đăng ký tham gia tại văn phòng khoa và phòng công tác sinh viên theo file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)