Phân công đồ án tốt nghiệp khóa 2013 ngành KTXD CTGT

Gửi sinh viên kết quả phân công đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Chú ý lịch gặp Sinh viên của GVDH1 như sau:

  • Thầy Nguyễn Thanh Cường gặp Sinh viên lúc 14h ngày 26/01/2018 tại Bộ môn đường.

GVK