Quy chế và hướng dẫn tuyển sinh năm 2023

Khoa Xây dựng Cầu đường xin trân trọng giới thiệu các văn bản pháp lý và hướng dẫn tuyến sinh đại học năm 2023

1. Quy chế tuyển sinh năm 2023 của Bộ GD&ĐT

2. Hướng dẫn tuyển sinh năm 2023 của Bộ GD&ĐT

3. Quy chế tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng

————————————————————————

KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Tổ truyền thông tuyển sinh Khoa XDCĐ