35 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngThông báo kết quả xét và cấp học bổng khuyến học năm...

Thông báo kết quả xét và cấp học bổng khuyến học năm 2022

Sau thời gian nhận hồ sơ xin cấp học bổng và làm các thủ tục xét học bổng. Hội đồng xét học bổng của khoa và doanh nghiệp đã triển khai xét và quyết định cấp học bổng cho 30 sinh viên với thông tin chi tiết như sau:

I/ DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG

1. Học bổng Công ty TNHH MTV bê tông Dufago dành cho sinh viên năm cuối ngành CNKT VLXD:

STTHọ tênLớpGiá trị học bổng
1Đặng Thị Kim Thủy17VLXD5.000.000
2Nguyễn Thị Hồng My17VLXD5.000.000
3Trần Văn Chinh17VLXD5.000.000

2. Học bổng cho sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi

STTHọ tênLớpGiá trị học bổng
1Phan Thành Hậu17X32.500.000
2Võ Văn Sỹ18VLXD2.500.000
3Võ Phát Lâm18X3A2.500.000
4Mai Hữu Thái18X3A2.500.000
5Phan Ngọc Tỉnh18X3A2.500.000
6Phạm Ngọc Diễn19CSHT2.500.000
7Nguyễn Tấn Duy20CSHT2.500.000
8Nguyễn Vũ Anh Tài20CSHT2.500.000
9Hoàng Phước Bửu20VLXD2.500.000
10Đinh Khắc Trọng Nguyên20X32.500.000
11Nguyễn Hưng Thịnh20X32.500.000
12Phạm Quý Tài21VLXD2.500.000
13Phan Thị Hồng Hạnh21VLXD2.500.000
14Lê Văn Chung21VLXD22.500.000
15Phạm Trường Thịnh21X32.500.000
16Dương Hoàng Ân21X3B2.500.000
17Lê Đình Văn21X3CLC2.500.000

3. Học bổng cho Sinh viên tham gia hoạt động cộng đồng và học tập tốt

STTHọ tênLớpGiá trị học bổng
1Nguyễn Đức Tuấn17VLXD1.500.000
2Trần Văn Huân18VLXD1.500.000
3Nguyễn Lê Quang Minh18X31.500.000
4Trần Văn Rin18X3A1.500.000
5Phan Văn Điệp18X3B1.500.000
6Huỳnh Ngọc Hiệp18X3B1.500.000
7Nguyễn Đặng Đại Nam18X3B1.500.000
8Ngô Đình Khoa Hải19CSHT1.500.000
9Hà Văn Khánh20CSHT1.500.000
10Đoàn Đại Hưng20X31.500.000

II/ TỔ CHỨC CẤP HỌC BỔNG

  • Thời gian cấp học bổng: 9h00 ngày 29/05/2022 tại Hội trường F;
  • Yêu cầu Sinh viên nhận học bổng: Sinh viên có mặt đúng giờ, đúng tác phong học đường, nghiêm túc trong quá trình dự nhận học bổng và sử dụng hợp lý học bổng được cấp.

Khoa Xây dựng Cầu đường trân trong cảm ơn Công ty TNHH MTV bê tông Dufago, anh Lê Trung Duy – Cựu sinh viên lớp 00X3B đã dành tình cảm quý báu và học bổng cho sinh viên của Khoa!

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more