28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênTiếp nhận thông tin Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia...

Tiếp nhận thông tin Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có biến cố để Khoa có chính sách hỗ trợ, năm học 2020-2021

Khoa xây dựng Cầu đường thông báo đến toàn thể sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt đăng ký thông tin để Khoa có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các bạn có thể yên tâm học tập tốt hơn. Thông tin sẽ được xem xét trong cấp phát học bổng khuyến học và các nội dung hỗ trợ khác. Sinh viên thuộc 1 trong 2 nhóm đối tượng sau cần đăng ký thông tin trước ngày 25/10/2020:

  1. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có sự xác nhận của địa phương và tập thể lớp sinh hoạt ghi nhậnv.v… ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của bạn và học lực khá trở lên (Khoa định hướng sinh viên có điểm học tập từ 2.5 (thang 4) trở lên);
  2. Gia đình có biến cố đặc biệt ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt.

Đường dẫn khảo sát để thu nhận thông tin như sau: link khảo sát

https://forms.gle/GEuNtrp1rziMxJjo8

Ban chủ nhiệm khoa

 

 

 

 

 

latest articles

explore more