28 C
Turan
HomeAcademic UnionWebinar 6.1: Ứng dụng Ansys trong phân tích ổn định khí động...

Webinar 6.1: Ứng dụng Ansys trong phân tích ổn định khí động trong tháp cầu nhịp lớn

Tóm tắt:

Chủ đề này hướng tới ứng dụng phần mềm phần tử hữu hạn trong giải quyết các bài toán đơn giản trong thiết kế, đánh giá, kiểm tra kết cấu cầu, đặc biệt khi xét đến các tải trọng động trong thiết kế (gió, nước, hoặc tác động va chạm…). Những tải trọng động này, thường ít được quan tâm trong thiết kế, nhưng là tác nhân gây mất ổn định hoặc hư hại ngay lập tức hoặc về lâu dài đối với công trình. Ước lượng được những tác hại do tải trọng động trên gây ra nhằm nâng nao tính an toàn và tuổi thọ của công trình xây dựng.

Trong báo cáo này, tác giả trình bày một phương pháp phần tử hữu hạn, thông qua sử dụng phần mềm thương mại Ansys Fluent, nhằm đánh giá ổn định của tháp cầu Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam, dưới tác động của dòng gió rối một chiều. Kết quả được lấy từ nhóm nghiên cứu CFD-BKDN.

Báo cáo viên: Châu Văn Thân

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Pukyong, Pusan, Hàn Quốc


Tác giả là cựu sinh viên khóa 2010 tại khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Hiện nay, tác giả đang theo học Tiến sĩ tại khoa Ocean Engineering, Trường Đại học Quốc gia Pukyong, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ cũng chính tại ngôi trường này. Hướng nghiên cứu chính của tác giả hiện tại chủ yếu dựa vào ứng dụng phần mềm để giải quyết một số bài toán động, bao gồm trong xây dựng cơ bản và trong kỹ thuật biển (rạn san hô nhân tạo, cỏ biển,…).


Link laboratory: https://cms.pknu.ac.kr/smsdl/view.do?no=1819
Link research gate: https://www.researchgate.net/profile/Chau-Van-Than

Thời gian: 8:00, ngày 4/12/2021

Link tham dự

latest articles

explore more